ÇEVRE POLİTİKASI

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,

• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,

• Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,

• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,

• Sürekli gelişmeyi sağlamayı

Taahhüt ederiz.